Atmos uzbūve

 

Atmos katls sastāv no divām kamerām, kas ir novietotas viena virs otras. Visi АТМОS cietā kurināmā pirolīzes malkas katlu korpusi tiek izgatavoti no augstvērtīga 6-mm tērauda. 

Katla virsējā daļa ir cilindra-veida kurtuve, kur vienlaikus ir gan kurināmā bunkurs, gan sadegšanas kamera un sprausla, kas ir izgatavota no speciālas karstumizturīgas metālkeramikas. Kurtuvē tiek ievietota malka, kur notiek tās sadegšana,kā rezultātā izdalās "koksnes gāze". Šis process tiek dēvēts par koksnes gazifikāciju vai pirolīzi un garantē izcilu koksnes sadegšanu. 

Pateicoties pirolīzei, katla kurināmā bunkurā notiek ne tikai iepriekšēja malkas apžāvēšana, bet arī primārā un otrreizējā gaisa uzsildīšana, kas pienāk caur speciālām atverēm katla aizmugurējā daļā un tālāk tiek virzīts uz keramikas sprauslu. Gaisa ieplūde tiek regulēta ar vilkmes ventilatoru vai dažos gadījumos ar iesūknēšanas ventilatoru (kā pie DC70S un DC100 katliem).Ventilators arī atvieglo un vienkāršo ne tikai ATMOS katla aizkuršanu, bet arī malkas papildināšanu, bez katlu telpas piedūmošanas. 

Maldīgi būtu uzskatīt, ka АТМОS cietā kurināmā pirolīzes katli tiek kurināti, sadedzinot malku u.c. Patiesībā malka ir tikai kurināmā ,koksnes gāzes, ieguves avots. Tieši šī gāze, kas sajaucoties ar otrreizējo gaisu keramiskajā sprauslā sadeg, izdalot vērtīgo siltumu, tas nodrošina visas apkures sistēmas sasilšanu. 

Viss degšanas process notiek apakšējā sadegšanas kamerā, kas vienlaikus ir arī pelnu kaste. Tieši te notiek koksnes gāzes sadedzināšanas process un uzkrājas atstrādātie pelni. Temperatūra apakšējā kamerā sasniedz 1000°C. Tas noved pie tā, ka pat gadījumā, ja kāda plēnējoša liela ogle iekrīt katla sprauslas atverē no augšējās kameras apakšējā, tad dažu minūšu laikā liesma to sadala līdz pulverveida pelnu stāvoklim. 

Starp šīm divām kamerām atrodas gazifikācijas sprausla, kas ir izgatavota no speciālas armētas augstvērtīgas karstumizturīgas keramikas. 

Keramikas izmantošana gan apakšējās, gan augšējās sadegšanas kamerās nodrošina ne tikai optimālu kurināmā izdegšanu, zemu kurināmā patēriņu, augstu efektivitāti un lietderības koeficentu (līdz 92%), bet arī maksimāli minimizē kaitīgo vielu izmešus atmosfērā. 

Visi ATMOS cietā kurināmā pirolīzes malkas katli - saskaņā ar CSN EN 303-5 normu - atbilst EURO- 3 - augstākajam ekoloģiskajam Eiropas normatīvam. 

Atpakaļ